Preventivní požární hlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Preventivní požární hlídky jsou zřizovány právnickými nebo fyzickými podnikajícími osobami:

 • a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce.[1]

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje:

 • a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,
 • b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci,
 • c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,
 • d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,
 • e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
 • f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
 • g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150,
 • h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.

Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.

Reference

 1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů


Preventivní požární hlídka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Fire warden Brandsicherheitswache