Společnost 4.0

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Society 4.0)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Společnost 4.0 označuje transformativní celospolečenské procesy v důsledku digitalizace a automatizace výrobních procesů, které výrazně mění povahu průmyslu (tzv. Průmysl 4.0), ale také obdobných digitalizační přeměn v dalších sférách každodenního života.[1]

Mezi hlavní oblasti ovlivněné v tomto směru patří:

  • bezpečnost a spolehlivost – od datového a komunikačního zabezpečení na nejnižší úrovni, přes infrastrukturní spolehlivost až po globální systémovou bezpečnost na úrovni podniků či jejich řetězců;
  • infrastruktura – rozšíření elektronické komunikace a komunikační infrastruktury (především rozšíření automatizovaných senzorů) umožňující neustálou komunikaci mezi zařízeními a lidmi;
  • struktura a kvalifikace pracovních sil – kontinuální přesun od manuální práce ke znalostní společnosti, nahrazování lidské síly robotickou prací a nárůst poptávky po zaměstnancích starajících se o chod strojů, práci s daty, vývoji apod.

Reference

  1. Společnost 4.0: podkladový dokument pro Národní konvent o EU [online]. Hospodářská komora ČR [cit. 2021-07-25]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2017/02/HKCR_podkladovy_material_Spolecnost40_final.pdf.

Externí odkazy


Společnost 4.0 - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Society 4.0 Gesellschaft 4.0 Société 4.0