Muskuloskeletální poruchy

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 15. 6. 2023, 14:53, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Muskuloskeletální (svalově kosterní) poruchy (MSD - Musculoskeletal Disorders) představuji obtíže, poškození nebo onemocnění tělesných struktur, jako jsou svaly, klouby, šlachy, vazy, nervy, chrupavky, kosti a další. V této souvislosti se může jednat o široký rozsah problémů od subjektivních diskomfortních pocitů až po závažné objektivní zdravotní dopady. Pokud jsou MSD způsobeny nebo zhoršeny primárně prací a účinky pracovního prostředí a pracovních podmínek, označují se jako MSD související s prací (WMSD - Work Musculoskeletal Disorders).

Muskuloskeletální poruchy jsou typicky charakterizovány bolestí (často přetrvávající) a omezením pohyblivosti, obratnosti a celkové funkční úrovně, což snižuje schopnost lidí pracovat. Muskuloskeletální poruchy mohou ovlivňovat:

 • v souvislosti s klouby vznik osteoartritidy, revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy, dny, spondylitidy;
 • v souvislosti s kosterním aparátem vznik osteoporózy, osteopenie a souvisejících zlomenin (křehkosti, traumatické zlomeniny);
 • v souvislosti se svaly vznik sarkopenie;
 • v souvislosti s páteří bolesti zad a šíje;
 • další tělesné oblasti.

Příčiny muskuloskeletálních poruch Většina muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se vyvine postupem času. Většinou neexistuje jen jedna příčina muskuloskeletálních poruch. Často jde o kombinaci různých faktorů. Fyzické příčiny a organizační rizikové faktory zahrnují:

 • manipulaci s břemeny, zejména při naklánění a vytáčení trupu,
 • opakované nebo prudké pohyby,
 • nepřirozené nebo statické polohy,
 • vibrace, špatné osvětlení nebo chladné pracovní prostředí,
 • práce v rychlém tempu,
 • dlouhé sezení nebo stání ve stejné poloze.

Objevuje se stále více důkazů o tom, že muskuloskeletálních poruchy souvisejí s psychosociálními rizikovými faktory (obzvláště v kombinaci s fyzickými riziky), jako jsou zejména:

 • vysoké pracovní nároky nebo nízká míra samostatnosti,
 • nízká spokojenost s prací.[1][2][3]

Reference

 1. Muskuloskeletální poruchy. Odbory.info [online]. 01.09.2019 [cit. 2021-04-01]. Dostupný z: https://www.odbory.info/obsah/5/muskuloskeletalni-poruchy/143719.
 2. Musculoskeletal conditions[online]. World Health Organization, February 2021 [cit. 2021-04-01]. Dostupný z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions.
 3. RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Externí odkazyMuskuloskeletální poruchy - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Musculoskeletal disorders Erkrankungen des Bewegungsapparats Trouble musculosquelettique