Hlavní strana: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 3: Řádek 3:
 
{|cellspacing="5px" style="background-color:#FFFFFF"  
 
{|cellspacing="5px" style="background-color:#FFFFFF"  
 
|-
 
|-
| width="40%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:1em;" valign="top"|
+
| width="40%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:2em;" valign="top"|
  
 
<h3>Tematické portály</h3>
 
<h3>Tematické portály</h3>
Řádek 59: Řádek 59:
  
 
|}
 
|}
| width="20%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:1em;" valign="top"|
+
| width="20%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:2em;" valign="top"|
  
 
<h3>Další kategorie</h3>
 
<h3>Další kategorie</h3>
Řádek 79: Řádek 79:
 
|}
 
|}
  
| width="40%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#FFFFFF; padding:1em;" valign="top"|
+
| width="20%" style="border: 2px solid #DDDDDD; background-color:#dddeee; padding:2em;" valign="top"|
 +
 
 
<h3>Článek měsíce</h3>
 
<h3>Článek měsíce</h3>
 +
  
 
'''PRACOVNÍ TEMPO'''   
 
'''PRACOVNÍ TEMPO'''   
Řádek 90: Řádek 92:
 
# Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací.
 
# Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací.
 
{{Celý článek|Pracovní tempo}}
 
{{Celý článek|Pracovní tempo}}
 
+
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Verze z 17. 10. 2018, 09:58


Tematické portály

Oranzova.png

Lidé

Profese • Vzdělávání, kvalifikace, školení • Lidský činitel, antropometrie • Personalistika • Zdravotní způsobilost 

Seda.png

Stroje, technická zařízení a nářadí

Stroje a technická zařízení • Vyhrazená technická zařízení • Ruční nářadí • Mechanizační stroje a prostředky • Pracovní pomůcky

Zluta.png

Materiály, látky, energie

Chemické látky a směsi • Materiály, suroviny a jejich vlastnosti • Energie a záření • Skladování a manipulace • Odpady

Zelena.png

Pracovní a životní prostředí

Pracoviště • Stavby, vybavení a konstrukce • Faktory prostředí, stresory • Aspekty práce a podmínky • Živly a zvířata

Fialova.png

Management a řízení BOZP

Nebezpečné činitele a hodnocení rizik • Technická a organizační opatření • Ochranné prostředky, značení a signály • Prevence závažných havárií • Požární ochrana, protivýbuchová ochrana

Modra.png

Sociální aspekty, společnost

Psychologické aspekty • Kultura bezpečnosti • Kvalita života • Odbory a zástupci zaměstnanců pro BOZP • Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0

Cervena.png

Mimořádné události a nežádoucí situace

Další kategorie

Svzelena zkratky.png

Zkratky, veličiny a jednotky

Ruzova osobnosti.png

Osobnosti

Petrolej instituce.png

Instituce a organizace

Hraskova obory.png

Obory, specializace a standardy

Článek měsíce


PRACOVNÍ TEMPO

Problematika adekvátnosti množství práce a pracovního tempa má svůj legislativní základ v § 300 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Tento paragraf obsahuje následující vymezení:

  1. Zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce.
  2. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby podmínky podle odstavce 1, popřípadě norma spotřeby práce, byla-li jím určena, byly vytvořeny před zahájením práce.
  3. Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací.