Portál:Pracovní a životní prostředí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
PORTÁL Pracovní a životní prostředí

Puzzle prostredi.png

Portál pracovní a životní prostředí je tak jako ostatní portály členěn do pěti hlavních kategorií. První kategorie Pracoviště zahrnuje pojmy definující nejrůznější typy pracovišť, jakými jsou například venkovní pracoviště, dočasné pracoviště, řídící centrum atd. a pojmy z oboru Ergonomie. V kategorii Stavby, vybavení a konstrukce naleznete pojmy jako rampa, schodiště, schodišťový stupeň, madlo a další, které souvisí s konstrukčním řešením a technickým vybavením pracovišť. Ve třetí kategorii Faktory prostředí, stresory je definováno nejen třináct základních faktorů prostředí, které jsou používány při zařazování prací do kategorií, ale i další faktory, které mohou mít nebo mají vliv na zdraví pracovníků. Ve čtvrté kategorii nalezneme pojmy definující různé Aspekty práce a podmínky, jsou jimi například práce ve stísněných prostorech, práce nad vodou, práce ve výškách atd. Poslední kategorie pojednává o přírodních Živlech a zvířatech.

Pracoviště

Stavby, vybavení a konstrukce

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Faktory prostředí, stresory

Faktory prostředí tvoří souhrn materiálních podmínek pracovního prostředí, jež působí na člověka. Obvykle se dělí podle jejich povahy na:

Možno uvést i faktory psychické, ekonomické, socioekonomické, ergonomické a další. Rizikovými faktory práce a pracovního prostředí se rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví. Faktor prostředí tvoří souhrn materiálních podmínek pracovního prostředí, jež působí na člověka.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Aspekty práce a podmínky

Živly a zvířata

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

PRACOVIŠTĚ
  1. Prostor přidělený jednomu či více zaměstnancům v pracovním systému pro plnění pracovních úkolů.
  2. Prostor pro práci včetně přiměřeného prostoru pro potřebný inventář a materiály.
  3. Vymezená část prostoru v pracovním procesu, na kterém člověk nebo skupina lidí provádí ucelený komplex činností.
  4. Rozsáhlejší prostor buď uzavřený jako např. dílna, hala, sklad, kancelář apod., nebo otevřený – práce ve vnějších prostorech např. v zemědělství, lesnictví apod., v nichž zaměstnanci vykonávají své pracovní úkoly.

Zkratky, veličiny a jednotky

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Osobnosti

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Ministerstvo životního prostředí
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy

 
Ergonomie
Hygiena práce
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.