Property:Viz též

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Deskriptory jsou mezi sebou provázány vztahy nadřazenosti a podřazenosti a vazbami typu VIZ TÉŽ odkazujícími na další tematicky příbuzné deskriptory. Méně známé termíny jsou doplněny vysvětlující poznámkou. To vše slouží k lepší orientaci v tezauru a co nejpřesnějšímu vyjádření tématu dokumentu nebo rešeršního dotazu.

Showing 50 pages using this property.
O
L
A
P
S
B
K
B
C
M
B
M
O
Ř
B
N
C
P
C
P
B
D
P
R
N
H
D
P
F
D
M
E
S
C
E
T
E
M
B
L
N
E
Z
N