Kategorie:Psychologické aspekty

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 8. 4. 2019, 11:16, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Psychologické faktory práce zahrnují psychickou pracovní zátěž, psychosociální stres na pracovišti, patologické vztahy - mobbing, bossing, šikanu. V rozvinutých zemích se psychosociální faktory a faktory spojené s organizací práce stávají hlavními pracovními riziky.

Psychickou zátěž je možné definovat jako proces psychického zpracování a vyrovnání se organismu s požadavky a vlivy životního a pracovního prostředí. Lze rozlišit tři formy psychické zátěže:

  • senzorická zátěž (smyslová) – vyplývá z požadavků práce na činnost smyslových orgánů,
  • mentální zátěž – vyplývá z požadavků na zpracování informací kladoucí nároky na psychické procesy zejména pozornost, paměť, představivost, myšlení, rozhodování,
  • emoční zátěž – vyplývá ze situací a požadavků vyvolávajících afektivní odezvu.

Prací s psychickou zátěží se rozumí práce:

  • spojená s monotonií,
  • ve vnuceném pracovním tempu,
  • v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu,
  • vykonávaná pouze v noční době.