Property:Viz

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tezaurus je slovník řízeného selekčního jazyka (tj. souboru termínů užívaných k vyjádření témat dokumentů), uspořádaný tak, aby vyjadřoval vztahy (vazby) mezi jednotlivými pojmy. Termíny v něm obsažené se dělí na deskriptory (tj. preferované termíny sloužící k vyjádření tématu popisovaného dokumentu a zároveň k formulaci rešeršního dotazu) a nedeskriptory (ekvivalenty či nepreferované termíny, od nichž je uživatel tezauru odkázán na používaný deskriptor pomocí vazby VIZ).

Showing 50 pages using this property.
I
P
Z
P
J
O
B
P
Z
B
P
B
T
N
C
O
C
H
B
K
D
K
D
R
D
P
E
V
R
D
P
I
V
D
M
I
S
E
N
K
E
P
O