Property:Asociovaný termín

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Asociovaný termín (related term): Termín řízeného slovníku sémanticky související s jiným termínem, přičemž mezi oběma termíny neexistuje vztah ekvivalence ani hierarchie. V tezauru jsou tyto termíny nazývány asociované deskriptory.

Vztah asociace operuje se sdružováním představ na základě určitých podmínek a vyskytuje se mezi pojmy, které mají podobný význam nebo kontextuální souvislost. Jde buďto o slova s částečným průnikem významů, která nejsou zahrnuta do třídy podmíněné ekvivalence, a nebo o slova, která se používají společně v určité souvislosti. Jedná se tedy o lexikální jednotky, které jsou mentálně asociovány a stejně, jako vztah hierarchie, se vztah asociace znázorňuje pouze u deskriptorů, neboť účelem tohoto vyjádření je zpřesnění a zefektivnění vyhledávání. Vztahem asociace se spojují dva druhy lexikálních jednotek, jedná se o deskriptory náležející do stejné kategorie a deskriptory, které spadají do různých kategorií.

Showing 50 pages using this property.
A
O
P
N
A
P
L
A
S
Sluch  +, Zvuk  +, Hluk  +
P
A
I
N
A
P
A
B
O
K
B
A
K
R
A
V
B
K
B
P
B
M
V
M
E
D
M
P
B
P
M
A
K