Property:Viz též

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Deskriptory jsou mezi sebou provázány vztahy nadřazenosti a podřazenosti a vazbami typu VIZ TÉŽ odkazujícími na další tematicky příbuzné deskriptory. Méně známé termíny jsou doplněny vysvětlující poznámkou. To vše slouží k lepší orientaci v tezauru a co nejpřesnějšímu vyjádření tématu dokumentu nebo rešeršního dotazu.

Showing 172 pages using this property.
O
L
A
P
S
B
K
B
C
M
B
M
O
Ř
B
N
C
P
C
P
B
D
P
R
N
H
D
P
F
D
M
E
S
C
E
T
E
M
B
L
N
E
Z
N
K
P
O
E
F
N
E
V
N
S
P
S
F
N
P
M
H
M
D
O
P
I
L
P
S
P
R
I
R
Ř
H
K
N
K
L
O
L
P
V
O
M
L
V
K
V
S
M
P
M
S
M
Ú
S
N
O
N
P
Š
O
M
V
O
P
N
O
P
R
P
O
Ř
S
P
V
P
S
Ú
V
U
S
T
V
U
V
U
S
Z
V
Z
K
O
T
Z
A
Ř
L
S
O
A
P
S