Property:Viz

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tezaurus je slovník řízeného selekčního jazyka (tj. souboru termínů užívaných k vyjádření témat dokumentů), uspořádaný tak, aby vyjadřoval vztahy (vazby) mezi jednotlivými pojmy. Termíny v něm obsažené se dělí na deskriptory (tj. preferované termíny sloužící k vyjádření tématu popisovaného dokumentu a zároveň k formulaci rešeršního dotazu) a nedeskriptory (ekvivalenty či nepreferované termíny, od nichž je uživatel tezauru odkázán na používaný deskriptor pomocí vazby VIZ).

Showing 219 pages using this property.
I
P
Z
P
J
O
B
P
Z
B
P
B
T
N
C
O
C
H
B
K
D
K
D
R
D
P
E
V
R
D
P
I
V
D
M
I
S
E
N
K
E
P
O
D
F
H
F
O
F
G
N
T
Č
D
Z
O
H
Š
E
Z
T
N
I
V
I
L
H
M
R
K
V
I
K
J
O
S
P
K
S
P
K
L
M
J
L
M
L
J
K
M
O
M
X
M
T
N
H
V
J
P
M
P
Z
N
M
N
Ú
N
O
P
R
M
O
P
N
Ú
O
P
O
P
O
V
O
S
P
Š
R
O
P
T
P
O
Z
K
P
O
P
O
P
V
P
R
Z
U
S
P
U
P
T
R
S
Ř
Ú
S
Z
S
W
Z
V
Ř
T
V
Z
Š
T
Z
Š
Z
A
M
P
N
B
O
I
V