Property:Asociovaný termín

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Asociovaný termín (related term): Termín řízeného slovníku sémanticky související s jiným termínem, přičemž mezi oběma termíny neexistuje vztah ekvivalence ani hierarchie. V tezauru jsou tyto termíny nazývány asociované deskriptory.

Vztah asociace operuje se sdružováním představ na základě určitých podmínek a vyskytuje se mezi pojmy, které mají podobný význam nebo kontextuální souvislost. Jde buďto o slova s částečným průnikem významů, která nejsou zahrnuta do třídy podmíněné ekvivalence, a nebo o slova, která se používají společně v určité souvislosti. Jedná se tedy o lexikální jednotky, které jsou mentálně asociovány a stejně, jako vztah hierarchie, se vztah asociace znázorňuje pouze u deskriptorů, neboť účelem tohoto vyjádření je zpřesnění a zefektivnění vyhledávání. Vztahem asociace se spojují dva druhy lexikálních jednotek, jedná se o deskriptory náležející do stejné kategorie a deskriptory, které spadají do různých kategorií.

Showing 250 pages using this property.
A
O
P
N
A
P
L
A
S
Sluch  +, Zvuk  +, Hluk  +
P
A
I
N
A
P
A
B
O
K
B
A
K
R
A
V
B
K
B
P
B
M
V
M
E
D
M
P
B
P
M
A
K
S
K
U
P
O
S
C
B
C
M
B
Ř
S
C
P
C
O
C
S
P
K
S
O
K
N
P
H
O
T
H
D
O
C
Z
N
P
K
E
P
E
F
D
E
D
P
Ú
B
E
D
R
E
Z
V
E
P
D
N
F
S
N
I
S
D
H
P
M
G
H
M
N
P
O
H
P
H
P
H
S
I
L
P
I
S
I
P
K
R
M
S
H
K
Ř
H
Z
K
L
K
S
P
K
S
L
M
S
Ř
K
M
K
J
V
S
M
S
N
Ú
M
R
N
M
Ú
N
Ú
R
N
Ú
O
S
N
O
S
O
N
Z
N
P
O
M
J
Ž
Ú
N
O
N
Ú
O
M
Č
P
O
P
O
P
O
N
U
S
P
O
P
R
S
O
P